15. 4. 2019

Komuniké č. 10 ze zasedání KR FŽ ze dne 4.4.2019 (per rollam)

KR FŽ vyhodnotila doposud odehrané zápasy jarní části soutěží první ligy žen, druhé celostátní ligy žen a první ligy dorostenek a shodla se na skutečnosti, že výkony rozhodčích korespondují jak se známkami delegátů FAČR, tak i s informacemi z monitoringu jednotlivých členů KR FŽ přítomných na utkáních.

KR FŽ zaujala stanovisko k situaci ohledně utkání druhé celostátní ligy žen č. 2018005J2A1102 SK Líšeň vs. 1.FC Olomouc a předává rozhodčí zápasu Gabrielu Hanákovou k projednání do Disciplinární komise ŘKČ s návrhem peněžitého trestu ve výši 500,-Kč a to za administrativní pochybení ohledně validace Zápisu o utkání.

KR FŽ zaujala stanovisko k protestu FC Nesyt Hodonín v zápase druhé celostátní ligy žen č.2018005J2A1104 FK Teplice – fotbal spolek vs. FC Nesyt Hodonín, který se týkal popisu přestupku vyloučené hráčky hostí č. 11 Alexandry Blahové (ID:86111228). KR FŽ provedla šetření v dané věci a souhlasí s popisem přestupku tak, jak jej v ZoU popsala rozhodčí utkání.

KR FŽ vzala na vědomí delegace FIFA/UEFA na přátelská utkání a rovněž pozvánky na semináře a kurzy, pořádané komisemi rozhodčích těchto institucí v měsíci dubnu a květnu 2019.

KR FŽ upozorňuje rozhodčí, že fyzické prověrky se uskuteční:

- pro rozhodčí z Čech 8.5.2019 v Praze, na stadionu Přátelství (od 10:30)

- pro rozhodčí z Moravy 9.5.2019 v Přerově, na stadionu Viktorie Přerov, Alšova ulice (od 16:00).

Pozvánky obdrží rozhodčí emailem.

 

V Praze 8.4.2019

Patrik Filípek v.r.

mpř. KR FŽ