23. 4. 2019

Komuniké č. 11 ze zasedání KR FŽ, ze dne 17.4.2019 (per rollam)

KR FŽ projednala pochybení rozhodčích:

Koryčanská Ilona, ID 77051880 – utkání č. 201800J2A1303 SK Líšeň – FC Nesyt Hodonín, hrané dne 14.4.2019. Jmenovaná rozhodčí se dopustila dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) Řádu rozhodčích a delegátů FAČR administrativní chyby v zápise o utkání při nedostatečném popisu povrchu hrací plochy, resp. odůvodnění změny povrchu HP.

Jurajdová Lenka, ID 75091497 – utkání č. 201800J1A1303 Lokomotiva Brno – FC Hradec Králové, hrané dne 13.4.2019. Jmenovaná rozhodčí se dopustila dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) Řádu rozhodčích a delegátů FAČR administrativní chyby v zápisech o utkání, kdy v ZOU neoznačila po vystřídání kapitánky domácích její zástupkyni. Dále KR FŽ upozorňuje rozhodčí Lenku Jurajdovou o dodržování pokynů KR v oblasti výstroje a oblečení (a to jak zvláště hráček, tak i trojice rozhodčích) .

KR FŽ na základě výše uvedených skutečností ukládá dle ust. § 11 odst. 3 Řádu rozhodčích a delegátů FAČR oběma rozhodčím následující pořádkové pokuty:

- Ilona Koryčanské ve výši 300,- Kč

- Lenka Jurajdová ve výši 200,- Kč.

KR FŽ vyjadřuje nespokojenost s rozhodčími při vyplňování ZOU. Na základě informací STK byla KR FŽ opakovaně upozorněna na přetrvávající administrativní chyby v utkáních 1. ligy žen, 2. ligy žen a 1. dorostenecké ligy. Z výše uvedených důvodů KR FŽ předala chybující rozhodčí do Disciplinární komise a dále KR FŽ rozhodla o udělení pořádkové pokuty dalším rozhodčím v důsledku neplnění si povinností při vyplňování ZOU.

KR FŽ upozorňuje rozhodčí, že jejich povinností je důsledná kontrola ZOU před samotnou validací ZOU oběma vedoucími a následně i po validaci při závěrečném uzavírání ZOU (např. povrch hrací plochy, důvod nastavení, v případě střídání kapitánky mužstva uvést do ZOU jejího zástupce, dohoda o sehrání utkání na jiné HP než bylo původně nahlášeno, nedostatky ve vybavení kabin nebo hřiště – na tuto skutečnost upozornit přímo na místě hlavního pořadatele, nedostatky v pořadatelské službě, nedostatečné barevné rozlišení dresů obou mužstev). O těchto mimořádných skutečnostech a nedostatcích ihned informovat předsedkyni KR FŽ, popř. mpř. KR FŽ.

KR FŽ dále upozorňuje rozhodčí, že v případě, kdy dojde po skončení utkání k výpadku IS systému (internetu) a ZOU není možno validovat vedoucími družstev, je povinností R uzavřít zápis bez příslušných koncovek rodných čísel vedoucích. R zápis uzavře sama později s důkladným popisem skutečnosti, proč nedošlo k validaci za účasti vedoucích mužstev (tuto skutečnost popíše R ve zprávě rozhodčí v IS systému).

Dále KR FŽ vyjadřuje nespokojenost se způsoby omluv ze strany některých rozhodčích. KR FŽ již jednou upozorňovala na skutečnost, že komunikace mezi rozhodčími a komisí bude v zásadních věcech vždy probíhat prostřednictvím emailu, který obdrží předsedkyně KRFŽ Lucie Ratajová (email cibetka.lucie@gmail.com), v kopii budou vždy uvedeni místopředseda KRFŽ Patrik Filípek (email: filipek@fotbal.cz ) a člen KRFŽ Jan Kořínek (email korinek@fotbal.cz).

Rozhodčí v omluvě vždy uvede číslo utkání, den a hodinu zápasu, soupeře a dále důvody omluvy.