15. 5. 2019

Komuniké č. 12 ze zasedání KR FŽ, ze dne 13.5.2019 (per rollam)

KR FŽ projednala pochybení rozhodčí:

Barbora Jílková, ID: 97120942, utkání č. 2018005L1N0302, FC Hradec Králové – FK Pardubice, které se odehrálo 4.5.2019. Jmenovaná rozhodčí se dopustila dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) Řádu rozhodčích a delegátů FAČR následujících administrativních pochybení v Zápise o utkání (dále jen ZoU).

V ZoU nebyl uveden:

- popis povrchu hrací plochy,

- jméno a příjmení asistentky (asistenta) rozhodčí č. 1

Současně s tím rozhodčí pochybila při nedostatečné kontrole čísel nastupujících hráček do utkání. Jmenovaná navíc nezaškrtla nutnou informaci a to následné předání ZoU do STK.

KR FŽ na základě výše uvedených skutečností ukládá dle ustanovení § 11 odstavce 3 Řádu rozhodčích a delegátů FAČR rozhodčí Barboře Jílkové pořádkovou pokutu ve výši 300,- Kč. Bankovní údaje pro následné zaplacení budou jmenované zaslány. Navíc KR FŽ apeluje na rozhodčí, aby na příslušném KFS  kontaktovala osoby z KR KFS a nechala si podrobně vysvětlit vyplňování ZoU. V této činnosti dotyčná opakovaně chybuje. 

KR FŽ apeluje na rozhodčí, aby před zápasy vyžadovaly od pořadatele utkání Zápis o utkání v papírové verzi, která bude sloužit nejen k fyzické kontrole hráček před utkáním na hrací ploše, ale i např. k následnému použití v případě výpadku IS systému po utkání.

KR FŽ důrazně upozorňuje všechny rozhodčí, že je nutné (i s pomocí AR) překontrolovat před vlastní validací Zápis o utkání a dbát všech obecných pokynů. V případě nejasností je nutné před vlastním potvrzením zavolat některého ze členů KR FŽ.

KR FŽ vyhodnotila účast i vlastní výsledky fyzických prověrek, které rozhodčí absolvovaly 8.5.2019 v Praze a 9.5.2019 v Přerově. KR FŽ apeluje zvláště na některé rozhodčí, aby neprodleně začaly s organizovaným tréninkem a to tak, aby další fyzické přezkoušení, plánované na podzim letošního roku, bylo nejen počty zúčastněných, ale i výsledkovou kvalitou výrazně lepší. Pokud kterákoliv z vás neví jak začít, nebo potřebuje tréninkový plán, kontaktujte předsedkyni KR FŽ Lucii Ratajovou, email: cibetka.lucie@gmail.cz, nebo mpř. KR FŽ Patrika Filípka, email: filipek@fotbal.cz .   

 

Praha 14.5.2019

Patrik Filípek