9. 5. 2018

Komuniké č. 2 ze zasedání KR FŽ ze dne 1. 5. 2018

V úterý 1. května 2018 zasedala v Praze Komise rozhodčích žen a to s těmito výsledky:

  1. KR STŽ vzala na vědomí zahraniční delegace rozhodčích žen a provedla doplnění těchto delegací podle požadavků UEFA/FIFA.
  2. KR STŽ provedla vyhodnocení fyzických prověrek rozhodčích žen, které se konaly 11.4.2018 v Praze a 12.4.2018 v Přerově. KR pozitivně vnímá účast na obou prověrkových místech, zároveň však všechny rozhodčí nabádá k pravidelnému tréninku, který je potřebný pro splnění limitů, daných metodickými pokyny UEFA.    
  3. KR STŽ provedla vyhodnocení prvního praktického semináře VPR rozhodčích žen, který se konal 26.4.2018 v Praze na Strahově. KR stanovila předběžný termín dalšího semináře VPR, který se bude konat na začátku příštího soutěžního ročníku, tedy patrně v měsících září - říjen 2018 v Přerově.
  4. KR STŽ vzala na vědomí termín a místo konání Finále Poháru dorostenek dne 1.5.2018 na Proseku v Praze a Finále Poháru žen dne 19.5.2018 ve Velkem Meziříčí a provedla obsazení rozhodčími a delegáty.
  5. KR STŽ potvrdila termín konání letního semináře pod záštitou FIFA ve dnech 5.-8.7.2018, který se bude konat v Písku – seznam vybraných rozhodčích a vlastní program bude upřesněn v měsíci květnu a rozhodčí budou informovány.
  6. KR STŽ projedná postup v případě oslovení aktivních rozhodčích, působících na úrovních KR OFS (KFS) a navrhne oslovit předsedy těchto komisí, s cílem začlenit tyto rozhodčí do působení v ženských soutěžích.
  7. KR STŽ vzala na vědomí rozhodnutí STK ze dne 18.4.2018 o úpravě RS čl. 25. a počítá s další aktivní diskuzí ohledně případných změn v RS, které by měly být začleněny do RS ještě před začátkem soutěžního ročníku 2018/2019.

         Lucie Ratajová v.r.

         Předsedkyně KR STŽ