31. 5. 2018

Komuniké č. 3 ze zasedání KR FŽ ze dne 30. 5. 2018

KR FŽ projednala per rollam následující:

Renata Horáková, ID 76091808 – nedostavení se k utkání baráže 2. ligy dorostenek. Utkání: 1. FC Olomouc – TJ Sokol Třebeš, č. 2017005L2B0102, hrané dne 27.5.2018. Se jmenovanou rozhodčí byl proveden pohovor a ta vysvětlila důvody nedostavení se k utkání. Rozhodčí byla upozorněna na následky v případě opakovaných problémů tohoto rázu, včetně možnosti předání rozhodčí k projednání do Disciplinární komise. KR přijala vůči R interní opatření.

- Jana Zaplatilová, ID 89121426 – administrativní pochybení v Zápise o utkání. Utkání: 1. FC Olomouc – DFK Bohemians 1905, č. 2017005J2S0301, hrané dne 13.5.2018. Jmenovaná rozhodčí byla upozorněna na administrativní chyby v Zápise o utkání a zvláště na povinnost provádět řádnou a důslednou kontrolu všech údajů, které se dopisují do Zápisu o utkání po skončení utkání. Rozhodčí byla upozorněna na následky v případě opakovaných problémů tohoto rázu, včetně možnosti předání rozhodčí k projednání do Disciplinární komise.

V případě, že rozhodčí zjistí, že po uzavření Zápisu o utkání (dále jen ZoU) ze strany rozhodčí, nejsou v ZoU uvedeny všechny potřebné údaje, nebo jsou tyto údaje uvedeny nesprávně, jsou rozhodčí povinny neprodleně o této skutečnosti nejprve telefonicky informovat předsedkyni KR FŽ Lucii Ratajovou (popř. mpř. KR FŽ Patrika Filípka) a následně emailem i sekretáře střediska soutěží žen FAČR Zdenka Mužíka, email: muzik@fotbal.cz. V emailu adresovaném sekretáři střediska rozhodčí přesně popíše změny, které potřebuje v ZoU opravit.