12. 7. 2018

Komuniké č. 4 ze zasedání KR FŽ ze dne 5.7.2018

KR FŽ na svém zasedání v Písku projednala následující body:

Přítomni: Lucie Ratajová, Patrik Filípek, Petr Blažej, Jan Kořínek, Petr Caletka

-        Mariia Shpak (ID: 98101598), pozdní příjezd na utkání druhé celostátní ligy žen.

Utkání č. 2017005J2S0601, DFK Bohemians 1905 – 1.FC Olomouc, hrané 9.6.2018 v Uhříněvsi.

Se jmenovanou byl proveden pohovor a ta vysvětlila důvody svého pozdního příjezdu. Rozhodčí byla upozorněna na následky v případě opakovaných problémů tohoto rázu, vč. možného předání jmenované do Disciplinární komise. Rozhodčí byla dále sdělena potřeba více komunikovat, zvláště s ostatními kolegyněmi a to nejen při předzápasové přípravě.

-        Ivana Chlastáková (ID: 89120088), administrativní chyby v Zápise o utkání.

Utkání č. 2017005J2S0601 DFK Bohemians 1905 – 1.FC Olomouc, hrané 9.6.2018 v Uhříněvsi.

Se jmenovanou byl proveden pohovor. Rozhodčí byla upozorněna na následky v případě opakovaných problémů tohoto rázu, vč. možného předání jmenované do Disciplinární komise.

-        KR FŽ zhodnotila a uzavřela jarní část soutěžního ročníku 2017/18.

Bylo konstatováno, že výkony rozhodčích na hrací ploše korespondují se Zprávami DFA, kontrolními návštěvami členů KR FŽ na utkáních a kontrolami záznamů z utkání.

KR FŽ dále konstatovala, že nastolený trend v obsazování, tedy obsazovat třemi rozhodčími z řad rozhodčích žen se nedaří naplňovat, zvláště u dorostenecké ligy. To je dáno menším počtem rozhodčích převážně v Moravských soutěžích a celkově nerovnoměrným rozmístěním rozhodčích v jednotlivých regionech ČR.  KR FŽ dlouhodobě řeší tuto skutečnost těsnější spoluprací s jednotlivými KR KFS a tento trend chce razit i v dalším soutěžním ročníku.

-        KR FŽ na základě získaných indicií apeluje na rozhodčí, aby se více soustředily na tyto oblasti

a)      Příprava na utkání (Telefonický kontakt ze strany R směrem k AR po obdržení delegace, společná cesta, předzápasová porada a důsledná fyzická kontrola barevnosti dresů obou týmů, předzápasový pohovor…)

b)     Včasný příjezd k utkáním (min. 60 min. před úředním začátkem – platí ve všech soutěžích řízených KR FŽ) !

c)      Před utkáním kontrola Zápisu o utkání (dále jen ZoU) a konkrétní komunikace s funkcionáři, kteří spolupořádají utkání (hlavní pořadatel, vedoucí družstev…). Důkladné rozcvičení se celé trojice rozhodčích na hrací ploše. Krátce před výkopem kontrola, vč. fyzického porovnání počtu osob, sedících na lavičkách náhradníků se ZoU.

d)     Po utkání důsledná kontrola všech skutečností, které se vyplňují do Zápisu o utkání a zapojení celé trojice rozhodčích do této činnosti ! Diskuze s delegátem fotbalové asociace (DFA), při pozápasovém pohovoru, je-li DFA přítomen. 

-        KR FŽ zhodnotila mezinárodní turnaj WU-18, který se konal 15.-17.6.2018 ve Slaném.

Komise konstatuje, že turnaj má kvalitní zastoupení ze strany zahraničních týmů. Termín turnaje však není vzhledem k převážně jednotným začátkům mistrovských soutěží a vrcholícím mužským soutěžím dobře načasován, což komplikuje delegace rozhodčích.

-        KR FŽ vzala na vědomí pokračující přípravu semináře rozhodčích, který pod záštitou FIFA  proběhne v Písku).

FIFA ve své korespondenci s FAČR potvrdila účast zahraničních instruktorů FIFA, kterými budou Jenny Palmqvist ze Švédska a Dagmar Damková.  Semináře se zúčastní i národní instruktor (M. Tulinger), pravidlový expert FAČR (J. Kureš), fitness instruktor UEFA (J. Hanzl) a všichni členové KR FŽ.

-        Ostatní:

KR FŽ je zde, mimo jiné, i od předcházení různorodých problémů a proto její členové jsou otevřeni diskuzi na různá témata, vč. komunikace s rozhodčími bezprostředně po konci vypjatých utkání. Je jen na vás, na rozhodčích, jestli překonáte stud a dotážete se (např. na věci spojené s IS systémem před potvrzením ZoU), nebo půjdete vlastní cestou pokusů a omylů.

Lucie Ratajová
Předsedkyně KR FŽ