29. 8. 2018

Komuniké č. 5 ze zasedání KR FŽ ze dne 28.8.2018

KR FŽ na svém zasedání v Praze projednala následující body:

Přítomni: Lucie Ratajová, Patrik Filípek, Petr Blažej, Jan Kořínek, Petr Caletka

- KR FŽ upozorňuje rozhodčí z Čech, že náhradní fyzické prověrky se konají ve čtvrtek 20.9.2018, v 19:00 v Praze, na Stadionu Přátelství (Šatny - nová budova FAČR, Atletická 8).
Rozhodčí se dostaví dostatečně v předstihu, aby se mohly individuálně rozcvičit a v 19:00 začít plnit fyzické prověrky dle pokynů Jana Hanzla, národního fitness instruktora.


- KR FŽ upozorňuje rozhodčí z Moravy, že náhradní fyzické prověrky se konají v úterý 2.10.2018, v 15:00 v Přerově, na stadiónu 1. FC Viktorie Přerov, ul. Alšova.
Rozhodčí se dostaví v dostatečném předstihu, aby se mohly řádně rozcvičit a v 15:00 začít plnit fyzické prověrky podle pokynů fitness instruktora Emanuela Marka.


- KR rozhodla o změně minisemináře, který se bude nově konat v úterý 2.10.2018 v Přerově, od 16:00 na stadionu 1. FC Viktorie Přerov (Alšova ul.).
Pozvané rozhodčí obdržely informaci od předsedkyně KR FŽ. Případné omluvy na všechny výše uvedené akce (pouze ze závažných důvodů) adresujte přímo k rukám předsedkyně KR FŽ Lucie Ratajové na email cibetka.lucie@gmail.com


- KR FŽ navrhla rozhodčí do programu Talent & Mentor a přiřadila k nim zkušené mentory:
Talent Monika Hausnerová – Mentor Mgr. Petr Caletka, Talent Marie Kortanová – Mentor Vít Melichar


- KR FŽ rozhodla pro sezónu 2018/2019 o zařazení následujících rozhodčích do programu VPR:
Veronika Dibelková, Marie Helekalová, Barbora Jílková, Simona Žáková. Uvedené rozhodčí budou včas osloveny a informovány o začátku tohoto projektu.


- KR FŽ rozhodla o nominování asistentek a 4. rozhodčích na mezinárodní zápasy FIFA/UEFA


- KR FŽ konstatovala, že se bude snažit dodržet nastolený trend obsazování soutěží trojicemi
rozhodčích a to ve všech soutěžích, které spadají pod KR FŽ (1. liga žen, celostátní druhá liga žen a Dorostenecká liga dívek). Současně oceňuje flexibilitu všech oblastí, které se na obsazování následně spolupodílejí.


- KR FŽ upozorňuje rozhodčí, aby dodržovaly veškeré pokyny, které byly uvedeny
v informačním emailu, který jim byl poslán předsedkyní KR FŽ před začátkem soutěžního ročníku 2018/2019. Zvláště pak prosím věnujte zvýšenou pozornost změnám, které se provádějí v IS systému a které KR FŽ nemůže ovlivnit (změny hracích dnů, změny výkopů utkání, změny stadiónů, atd.).


Současně KR vyslovuje naprostou nespokojenost s omluvami, které KR FŽ zasílají jednotlivé rozhodčí. Tyto omluvy jsou často zasílány pozdě, ve familiární formě, s neuvedením podstatných skutečností a zvláště pak způsobem, který má daleko k oficiálnímu komunikačnímu formátu v komunikaci mezi rozhodčími a řídící složkou, tedy KR FŽ. Komunikace v této oblasti bude probíhat pouze emailem na adresy cibetka.lucie@gmail.com do kopie pak filipek@fotbal.cz a korinek@fotbal.cz .


- KR FŽ zhodnotila seminář rozhodčích žen, který se pod záštitou FIFA konal 5.-8.7.2018 v Písku
a považuje ho za velmi zdařilý a pro rozhodčí přínosný. KR FŽ zároveň děkuje všem, kteří se na této akci podíleli. Současně oceňuje profesionální přístup všech zúčastněných rozhodčích.


Mgr. Lucie Ratajová v.r.
Předsedkyně KR FŽ