3. 10. 2018

Komuniké č. 6 ze zasedání KR FŽ ze dne 2.10.2018

KR FŽ na svém zasedání projednala následující body:

KR FŽ upozorňuje všechny rozhodčí na přetrvávající nedostatky v Zápisech o utkání. Jedná se zvláště o nevyplnění povrchu hrací doby, nepopsání důvodů nastavení řádné doby hry v obou poločasech, informaci o pozdním příjezdu některé z R, nebo AR….

KR FŽ upozorňuje rovněž delegáty, že je nutné popisovat ve svých zprávách střelkyně branek, důvody nastavení doby hry v obou poločasech a zvláště pak nedostatky v pořadatelské službě, o kterých jste informovali hlavního pořadatele. Zvláště apelujeme na DFA, aby věnovali zvýšenou pozornost na popis způsobu a formy nahrávání videozáznamu (pozice nahrávacího zařízení, místo, zda byl záznam pořízen úplný, popř. pokud nastaly nějaké technické problémy v nahrávání, atd…). Dále upozorňujeme, že Zprávu DFA delegáti validují v IS systému nejpozději do úterý do 12:00 po víkendu, kdy se zápas uskutečnil a rovněž jí posílají na emailovou adresu rozhodčí a dále na filipek@fotbal.cz a cibetka.lucie@gmail.com .

 

KR FŽ bere na vědomí protest SK Slavie Praha, který podal domácí tým v utkání první ligy žen SK Slavia Praha - AC Sparta Praha. KRFŽ vyslechla stanovisko přítomného DFA a zhlédla všechny dostupné materiály z daného utkání. Uvedené situace následně projednala na svém zasedání a zaslala své vyjádření STK.  

 

KR FŽ bere na vědomí dopis oddílu FC HradecKrálové, který byl zaslán STK a který se týkal vetace rozhodčí Lucie Šulcové v podzimní části soutěžního ročníku 2018/2019.

 

KR FŽ vzala na vědomí delegace UEFA a FIFA v měsíci říjnu a listopadu a doplnila asistentky a 4. rozhodčí na tyto zápasy.

 

KR FŽ bere na vědomí účast rozhodčích na náhradních fyzických prověrkách, které se konaly dne 20.9.2018 v Praze a dne 2.10.2018 v Přerově.

 

KR FŽ zajistila a zúčastnila se prověrkového semináře rozhodčích žen 2.10.2018, v Přerově, na stadionu FC Viktorie Přerov. Seminář považuje za zdařilý a pro rozhodčí prospěšný.

 

KR FŽ vzala na vědomí schválení rozhodčích do programu VPR pro sezónu 2018/2019.

 

KR FŽ schválila předběžný termín zimního semináře v termínu 16.2.2019 - 17.2.2019 v Benešově u Prahy.

 

KR FAČR navrhla na mezinárodní listinu FIFA pro kalendářní rok 2019 

rozhodčí:

1)      Jana  Adámková

2)      Olga Zadinová

3)      Lucie Šulcová

4)      Veronika Kovářová

 asistentky rozhodčích:

1)      Lucie Ratajová

2)      Nikola Šafránková

3)      Jana Zaplatilová

4)      Gabriela Hanáková