8. 2. 2019

Komuniké č. 8 ze zasedání KR FŽ ze dne 22.1.2019

Přítomni: Ratajová, Filípek, Caletka, Blažej

Omluven: Kořínek

KR FŽ se zabývala přípravou zimního semináře, (Hotel Benica v Benešově u Prahy, 16.2.–17.2.2019), zvláště pak jeho obsahovou stránkou a rovněž také personálním zajištěním z řad lektorů a národních instruktorů. KR FŽ rovněž pozitivně vnímá, že konečný termín, který byl rozhodčím stanoven pro potvrzení účasti (19.1.2019) byl dodržen. Rozhodčím, které potvrdily tuto účast, byl již zaslán zvací email s konkrétním programem.

 

KR FŽ upozorňuje před zahájením jarních soutěží delegáty první ligy žen (DFA), že je nutné uvádět ve svých zprávách:

-střelkyně branek,

-důvody nastavení doby hry v obou poločasech

-nedostatky v pořadatelské službě, o kterých DFA po utkání informoval hlavního pořadatele.

-popis způsobu a formy nahrávání videozáznamu (pozice nahrávacího zařízení, způsob nahrávání, zda byl záznam pořízen úplný, popř. pokud nastaly nějaké technické problémy v nahrávání, atd…).

-podrobný popis nedostatků ve vybavení hracích ploch a ostatního vybavení (šatny, toalety, nedostatečný počet míst na střídačkách, atd.)

Zprávu delegáti sami vkládají do IS systému a to nejpozději do úterý, do 12:00 po víkendu, kdy se zápas uskutečnil, popř. do 24 hodin, pokud se utkání hraje v pracovní den. Zprávu delegáti posílají také elektronicky na filipek@fotbal.cz a cibetka.lucie@gmail.com a rovněž i na emailovou adresu rozhodčí, kterou hodnotili. Ta následně zajistí přeposlání Zprávy delegáta svým asistentkám.

 

KR FŽ vzala na vědomí delegace FIFA/UEFA na přátelská mezistátní utkání a rovněž pozvánky na semináře a kurzy, pořádané komisemi rozhodčích obou institucí v měsíci lednu a únoru 2019.

 

KR FŽ upozorňuje rozhodčí, aby neustále kontrolovaly IS systém. Je bohužel stále běžné, že družstva mění na poslední chvíli podstatné skutečnosti zápasu, jako je např. začátek, nebo místo konání.

 

KR FŽ upozorňuje oddíly, aby požadavek na obsazení přátelských utkání žen, která mají být obsazena rozhodčími z listiny 1. a 2. ligy žen, adresovaly na emailovou adresu předsedkyně KR FŽ Lucie Ratajové cibetka.lucie@gmail.com, do kopie pak filipek@fotbal.cz .

 

V Praze 5.2.2019

Patrik Filípek v.r.

mpř. KR FŽ