12. 3. 2019

Komuniké č. 9 ze zasedání KR FŽ ze dne 12.3.2019

KR FŽ vyhodnotila zimní seminář, který se uskutečnil v Benešově u Prahy. KR FŽ považuje seminář za přínosný a pozitivně vnímá pracovní nasazení všech zúčastněných. KR FŽ rovněž děkuje všem lektorům, kteří se podíleli na jeho obsahové náplni.

KR FŽ na zimním semináři upozornila rozhodčí na důležité body, které budou s okamžitou platností dodržovat. Je nutné:

- pravidelně sledovat IS systém a změny, které se v něm objevují.

- včas začít komunikovat s předsedkyní KRFŽ ohledně vlastních omluv na utkání.

- na utkání se dostavit 60 min. před úředním začátkem a v určených soutěžích začít neprodleně organizovat předzápasové setkání s oběma družstvy (nejpozději 50 min. před úředním začátkem).

- důsledně dodržovat ustanovení pravidel fotbalu o dovolené výstroji hráček a o povolených doplňcích k této výstroji (např. barevnost termokahot a termotrik v závislosti na barvách dresů a trenýrek, nebo používání zimních doplňků, apod.)

- před vlastní delegací být aktivní, sjednotit si svoji výstroj na dané utkání, domluvit společnou cestu na utkání, atd… (zodpovídá rozhodčí) 

- nastavovat promeškanou dobu hry a důvody nastavení v obou poločasech popsat v ZoU.

- v utkáních, ve kterých není přítomen delegát FAČR, psát do ZoU nedostatky v pořadatelské službě, které se týkají jednak hrací plochy (např. omezené počty míst na střídačkách, nebo její nedostatečné vyznačení), ale i ostatní nedostatky, jako je např. nepořádek v šatně rozhodčích, nebo hostů je-li tato skutečnost nahlášena, netekoucí teplá voda ve sprchách apod.. Po utkáních je nutné informovat o těchto skutečnostech, které se ani přes výzvy rozhodčí nepodařilo odstranit, hlavního pořadatele a zdůraznit mu, že uvedené nedostatky popíše rozhodčí do ZoU.

- informovat o mimořádných událostech v utkáních ihned předsedkyni KR FŽ, popř. mpř. KR FŽ.

- v ZoU pečlivě kontrolovat zvláště u žákovských a dorosteneckých soutěží věk hráček, aby nedošlo k neoprávněnému startu. Následná zodpovědnost a případné disciplinární řízení by v tomto případě nepadalo pouze na vedoucí mužstev, kteří chybně vyplnili ZoU, ale i na rozhodčí, která by připustila start hráčky v jiné věkové kategorii !

KR FŽ vzala na vědomí přerušení činnosti rozhodčí Veroniky Dibelkové v jarní části sezóny 2018/2019 a to ze zdravotních a studijních důvodů.

KR FŽ vzala na vědomí delegace FIFA/UEFA na miniturnaje a přátelská utkání a rovněž pozvánky na semináře a kurzy, pořádané komisemi rozhodčích těchto institucí v měsíci březnu a dubnu 2019.

KR FŽ upozorňuje rozhodčí, že fyzické prověrky se uskuteční 8.5.2019 v Praze a to pro rozhodčí z Čech a 9.5.2019 v Přerově pro rozhodčí z Moravy. Bližší informace obdrží rozhodčí emailem později.

KR FŽ vzala na vědomí informace STK ohledně administrativních chyb v utkání žákyň číslo 2018005N1A1102, FK Pardubice–Sn. Liberec, které řídila Barbora Jílková (ID:97120942).

Se jmenovanou rozhodčí byl proveden pohovor ohledně důsledného plnění si svých předzápasových povinností. KRFŽ důrazně upozorňuje jmenovanou, že při opakování se její nečinnosti v oblasti kontroly ZoU, bude předána k řešení do Disciplinární komise.

KR FŽ upozorňuje funkcionáře, které mají svá družstva zařazena v 1. lize žen, ve druhé celostátní lize žen a v 1. lize dorostenek, tedy v soutěžích, které obsazuje Komise rozhodčích fotbalu žen (KRFŽ), aby při komunikaci s touto komisí využívali následující kontakty:

- předsedkyně KRFŽ Lucie Ratajové, email: cibetka.lucie@gmail.com, mobil: 774 594 764

- místopředseda KRFŽ Patrika Filípek, email: filipek@fotbal.cz, mobil 603 473 814.

 

V Praze 11.3.2019

Patrik Filípek v.r.

mpř. KR FŽ