27. 1. 2020

Rozhodčí ženy ladily formu před začátkem jarních soutěží.

Na třicet ligových rozhodčích z celé České republiky se sešlo 18.-19.1.2020 na pravidelném zimním semináři, který uspořádala Komise rozhodčích fotbalu žen (KR FŽ) tentokrát v Praze. Tento seminář svým obsahem a zaměřením navázal na předsezonní seminář, konaný v srpnu 2019 v Pardubicích.

Sobotní program začal tradičně přezkoušením z Pravidel fotbalu a ostatních fotbalových norem, které proběhlo on-line, nahodilou formou vygenerovaných testů. Následovalo jejich vyhodnocení a diskuze nad testovými otázkami, které přinesly nejvíce chyb.

Odpolední program pokračoval přednáškami na téma „Spolupráce rozhodčích v utkání“, které připravili členové komise, mezinárodní asistenti FIFA Petr Blažej a Petr Caletka.

Na oba přednášející následně ve svém bloku navázal předseda Pravidlové komise FAČR Jiří Kureš, který, přítomným oživil a zopakoval změny v pravidlech fotbalu, které se za poslední rok udály a zodpověděl i praktické dotazy rozhodčích.

V nedělní programu nejprve vystoupil Martin Drobný, vedoucí Oddělení fotbalu žen FAČR, který pozdravil přítomné a podrobně nastínil vize ženského fotbalu na další roky.

V dopoledním nedělním programu zaujala Jitka Plochová, předsedkyně STK fotbalu žen, která po vlastní přednášce odpovídala na otázky ohledně témat, se kterými se rozhodčí potýkají v praxi, jako jsou např. postupy při problémech s IS systémem, nebo postupy při správném vyplnění zápisu o utkání. V mnoha případech bylo konstatováno, že rozhodčí musí být proaktivní a musí umět řešit vzniklé problémy v rámci fotbalových norem.   

Poslední část tradičně představovala oživení v řadách přítomných rozhodčích. V dvouhodinové části následovaly sestřihy praktických ukázek situací na hrací ploše, které nabídly ženské soutěže v průběhu podzimu. Z hlediska rozhodčích představují tyto sestřihy vždy kvalitní učební materiál.    

Na závěr semináře předsedkyně KRFŽ Lucie Ratajová předala praktické informace rozhodčím, které bylo nutné sdělit pro hladký rozjezd jarních soutěží a celý seminář byl završen předáním odznaků mezinárodním rozhodčím a asistentkám, které jsou schváleny na listině FIFA pro rok 2020.