Disciplinární komise FŽ

František Hubička

František Hubička

Předseda DK FŽ

733 354 955

frantisek.hubicka@seznam.cz

Miroslav Hruška

Miroslav Hruška

Místopředseda DK FŽ

hruskamiroslav@volny.cz

Zdeněk Mužík

Zdeněk Mužík

Sekretář DK FŽ

608 280 287

muzik@fotbal.cz

Informace

Bankovní účet subkomise DK FŽ FAČR Číslo účtu 240408224/0300 Variabilní symboly: 50102 Specifický symbol: číslo oddílu DK FŽ FAČR zasedá ve středu.

Kontakty

Sekretář Zdeněk Mužík
Telefon 233 029 138
E-mail muzik@fotbal.cz