Disciplinární komise FŽ

Bankovní účet subkomise DK FŽ FAČR Číslo účtu 240408224/0300 Variabilní symboly: 50102 Specifický symbol: číslo oddílu DK FŽ FAČR zasedá ve středu.

Kontakty

Sekretář Zdeněk Mužík
Telefon 233 029 138
E-mail muzik@fotbal.cz