5. 12. 2017

V Praze proběhl další kurz Licence C pro dívky

Od pátku do neděle (1.-3.12.2017) proběhl v Praze trenérský kurz Licence C, který byl určen pouze pro dívky. Jelikož je počet trenérek v České republice nízký, snahou FAČR a organizace UEFA je zvyšování počtu žen, které by vedly dívčí týmy v jakýchkoliv kategoriích. 

Kurzu se účastnilo celkem 19 dívek z celé České republiky. Hlavní zaměření základní licence je trenérská činnost u mládeže. ''Drželi jsme se stanov Trenérsko metodického úseku FAČR, který zaměřil téma této licence vyloženě na děti, konkrétně děti do 15 let,'' vysvětlil Petr Vlachovský, garant kurzu.

Ten společně se svými kolegy, Janem Podolákem a Jaroslavou Deutschovou, seznámil přítomné dívky s problematikou mladých fotbalistek. ''Trénovat ty nejmenší je zřejmě i to nejtěžší. Proto jsme se snažili studentky seznámit s obsahem tréninku v jednotlivých kategoriích, ale i s tím, jak se k dětem chovat a přiměřeně je zatěžovat, aby v pozdějším věku nedocházelo k vážným zraněním kolene. Měli bychom mít u přípravek, pokud možno, co nejkvalitnější trenéry. Realita často pokulhává a proto věřím, že nastupující kategorie trenérek posune ženský fotbal dopředu,'' popsal Vlachovský.

Během víkendu studentky absolvovaly 12 hodin teorie a 9 hodin praxe. ''Absolvováním víkendového kurzu povinnosti přítomných dívek nekončí. Je nutné složit ještě závěrečnou zkoušku, teprve po úspěšném zvládnutí jsou držitelkami Licence C,'' dodal Vlachovský.